Hari Keusahawanan di SMK Buyong Adil,Tapah

KOHIJAU-iCYCLE di Hari Keusahawanan SMK Buyong Adil,Tapah
March 8, 2018
MOU signing between Yayasan Inovasi Malaysia and iCYCLE Malaysia
March 9, 2018

Sekumpulan pelajar bersemangat mengumpul barang-barang yang boleh dikitar semula di sekitar kawasan sekolah sempena Hari Keusahawanan di SMK Buyong Adil,Tapah. Mereka juga turut belajar cara menggunakan tong kitar semula KOHIJAU-iCYCLE
#educateourfuture
#spreadawareness
#perakyangbersih